Közzétételi lista Iskola PDF Nyomtatás E-mail

A tanulók felvétele és az átvétele

A felvételi körzete: a Kormányhivatal által meghatározott, de Eger más kerületeiből és környező

településekről is fogadunk tanulókat.

A tanulók felvételénél a köznevelési törvény szerint kell eljárni. Az első osztályos tanulók

felvételét az óvoda, nevelési tanácsadó,

vagy a pedagógiai szakszolgálat javasolja. A felvételt az iskola igazgatója dönti el. Ugyancsak

az ő hatásköre az osztályba sorolás elkészítése is,

melynél kikéri az alsó tagozatos munkaközösség vezető véleményét.

A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Kormányhivatal által megállapított időpontban

kell beíratni.

A magasabb évfolyamra érkező tanuló felvételét az igazgató dönti el. Amennyiben különbözeti

vizsgára van szükség, megfelelő időt

biztosítunk a felkészülésre. A kollégisták felvételéről a kollégium vezetőjének egyetértésével

az iskola igazgatója dönt.

A kollégiumi tagsági viszony egy tanévre szól. A felvételi döntésnél előálló különleges helyzet

kritériumai: előnyben részesítendő

az általános iskolában a körzetből jövő gyerekek, szakiskolában az SNI tanuló, valamint aki a

tankötelezettségét kollégiumi elhelyezés hiányában nem tudná teljesíteni.

A beiratkozáshoz szükséges:

• gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ száma,

• a szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája,

• az óvodai szakvélemény,

• amennyiben a gyermek részt vett a nevelési tanácsadó, vagy szakértői bizottság vizsgálatán,

az arról készült szakvélemény

 

Szakiskolai oktatás:

Beiskolázás feltételei:

A felvételi eljárásban részt vesz eredményesen, enyhe értelmi fogyatékos tanuló szakvélemény

alapján, orvosi alkalmasság

Szakképzési évfolyamokra:

OKJ szerinti képzés:

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók részére - kötelező 9/E évfolyam – Kétéves rész

szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

I.Textiltermék összeállító OKJ 2154202 rész-szakképesítés, illetve

II. Kerti munkás OKJ 2162201 rész-szakképesítés.

 

 

Beiratkozásra meghatározott idő:

 

 

Az első évfolyamos tanulóknál a Kormányhivatal által megállapított időpontban.

 

A szakiskolai tanulóknál az Oktatási Hivatal által meghatározott időpontban a tanév

rendjéről szóló EMMI rendelet alapján,

2018. június 22.

 

A kollégiumi beiratkozás az iskolába való beíratással, illetve várakozó lista alapján történik

a kollégiumi tagság 1 tanvére szól.

 

Intézményünkben nincs olyan köznevelési feladat, amely

térítési díjat, tandíjat, egyéb

díjfizetési kötelezettséget jelent.

 

 

 

Éves munkaterv alapján rendezvények

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,

események időpontjai

 

Munkarend:

 

Első tanítási nap:                                           2017. szeptember 1.

Első félév vége                                              2018. január 26.

Utolsó tanítási nap:                                        2018. június 15.

Végzős szakképző évfolyamon                     2018. június 1.

Tanítás nélküli munkanapok:

 

Nevelési értekezlet                 2017. november 17.

2018. március 5.

Karácsony                              2017. december 21.

1 nap tavaszi kirándulás        2018. május 18.

1 nap tavaszi kirándulás        2018. június 5.

Pályaválasztási nap                2018. március 14.

Szakiskola (7. nap) – gyárlátogatás 2017. november 16.

 

 

Tanítási szünetek időtartama

 

Őszi szünet:                                                   2017. október 30 – november 3.

Téli szünet:                                                    2017. december 22 – 2018.január 3.

Tavaszi szünet:                                              2018.március 29- április 3.

 

 

Munkanap áthelyezések

 

március 10., szombat munkanap

március 16., péntek pihenőnap

április 21., szombat munkanap

április 30., hétfő pihenőnap

 

 

A tanulók számára szervezett egyéb programok, rendezvények a kollégiumban

 

2017. szept. 4.          DÖK gyűlés tisztségviselők megválasztása

2017. szeptember     Intézményi diákparlament

2017. okt.                 Ki mit tud? – Tehetség kutató vetélkedő

2017. nov.                Színes világ – földrajzi érdekességek

2017. nov. 10.          Márton napi vetélkedő

2017. nov. 17.          Házi vers- és prózamondó verseny

2017. nov. 24.          Logikai vetélkedő

2017. dec. 12 -16.   Ajándékkészítés karácsonyra

2018. jan. 5.             Keresztrejtvényfejtő verseny

2018. jan. 23.           Továbbtanulási tájékoztató

2018. jan. 23.           Kultúra napi vetélkedő

2018. márc. 22.        A Víz világnapja- vetélkedő

2018. ápr. 11.           Irodalmi vetélkedő a Költészet napja alkalmából

2018. ápr. 19.           Játékos természettudományi totó

2018. ápr. 20.           A Föld napja- vetélkedő

2018. ápr. 25-28.      Ajándékkészítés Anyák napjára (általános iskolásoknak)

2018. máj. 10.          Kirándulás a természetbe a Madarak és fák napja alkalmából

 

 

Az iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai

2017. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély

Mikulásvárás 2017. december 5.

Karácsony 2017. december 21.

Farsang 2018. február 22-23.

Arany János napok 2018 március

2018. máj. 25. Gyereknap

Ballagás és tanévzáró ünnepély 2017. június 15.

2018. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély

 

Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

Év eleji                                               2017. szeptember 01.   16 óra

2017. szeptember 06.   16 óra

Tartják: osztályfőnökök

Téma: Az új tanév feladatai

Pályaválasztási                          2018. január 08.           16 óra

Félévi                                        2018. január 31.            16 óra

Téma: az I. félév munkájának értékelése

8. osztályosok beiskolázása

Előadók: (felelősök) osztályfőnökök

 

 

Fogadó órák:

 

2017. november 08.      16 óra

2017. december 06.      16 óra

2018. február 21.          16 óra

2018. március 21.         16 óra

 

 

 

Kollégiumi értekezletek, fogadóórák

2017. szept. 1.          Szülői értekezlet a 9. évfolyamos tanulók szüleinek

2017. szeptember 06. Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2018. február 2..       Az első félév munkájának értékelése

2018. január 31..      Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2018. jún. 15.           A második félév munkájának értékelése

 

 

Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontja(i)

Iskolai nyílt napok:

2017. november 22. leendő első osztályosoknak

2017. december 08. szakiskola, kollégium

2018. március 18. leendő első osztályosoknak

 

Kollégiumi nyílt napok:

2017. okt. 16.

2018. jún. 14.

 

Vizsgák rendje

Osztályozó vizsgák:

2018. január minden évfolyamnak a félév lezárta előtti

10 tanítási napon  január 22-23.

 

Magántanulók:

2018. január 22-23-24, június 11- 12-13.

 

 

Javítóvizsga:

2018. augusztus 22-23 – 24.

 

 

A vizsgák rendje

Írásbeli vizsga a szakképzésben

2018. június 14.  8.00-tól

gyakorlati vizsgatevékenység :

2017. június 15-30. (június 21.)

 

 

Intézményvezetői tanfelügyelet

Folyamatazonosító:

T752835852232017AVez

Oktatási azonosító:

75283585223

Eredmény rögzítésének dátuma:

2017.03.10

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő területek

· A célok meghatározásánál figyelembe veszi az intézmény sajátosságait,

figyelmet fordít az esélyteremtésre.

Olyan pályázatokat, programokat támogat, melyek hatékonyan szolgálják

a tanulók felzárkóztatását, fejlesztését.

Fejleszthető területek

· Az Országos kompetencia mérés eredményeinek megtartására, a tanulók

neveltségi szintje nem teljesül maradéktalanul.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő területek

· A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és

belső környezetét, a folyamatban

lévő és várható változásokat. Rendszeresen nyomon követi a közoktatásban

zajló folyamatokat, ezekhez igazodó

programot dolgoz ki. Kollégái számára továbbképzési lehetőségeket biztosít.

Fejleszthető területek

· Nem mindig sikerül időben átadni az információkat.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő területek

· Naprakész információkkal rendelkezik. Hatékony kommunikációt

folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével.

Erős hivatástudattal rendelkezik. Pedagógiai és vezetői

kommunikációját folyamatosan fejleszti. Részt vesz

konferenciákon, képzéseken. Az itt szerzett tapasztalatokat

munkatársaival megosztja.


Fejleszthető területek

· Az információ áramlását hatékonyabbá tenni.

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása

-

Kiemelkedő területek

· Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében.

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére,

támogatja az innovációt, a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Fejleszthető területek

· A vezetői feladatok arányos megosztása nem teljesül egészen.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek

 

· Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését

befolyásoló jogi szabályozást. Az intézményi

dokumentumokban kiemelt szerepet kap az integráció, az esélyegyenlőség

biztosítása, folyamata.

A célok meghatározásánál figyelembe veszi az intézmény

sajátosságait.

Pedagógusok száma, iskolai végzettsége

 


 

Munkakör

Létszám

Végzettség - főiskola

Végzettség - egyetem

Magyar nyelv és irodalom

4 fő

4 fő

Matematika

1 fő

1 fő

Történelem

2 fő

2 fő

Angol

1 fő

1 fő

Fizika

1 fő

1 fő

Kémia

-

-

Biológia

2 fő

2 fő

Földrajz

1 fő

1 fő

Informatika

1 fő

1 fő

Ének-zene

1 fő

1 fő

Testnevelés

2 fő

2 fő

Technika

1 fő

1 fő

Rajz

1 fő

1 fő

Tanító

8 fő

5 fő

3 fő

Kollégiumi nevelőtanár

2 fő

2 fő

Szakoktató

3 fő

1 fő

2 fő

Nevelési és oktatási munkát segítők száma

 

Munkakör

Létszám

Végzettség

iskolatitkár

1 fő

középfokú

gyermek- és ifjúsági felügyelő

2 fő

középfokú

gyermek- és ifjúsági felügyelő

1 fő

főiskola

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét a

Pedagógiai program tartalmazza.

Tanórán kívüli foglalkozások

Napközis foglalkozások

Sportprogramok, filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos

programok, csoportfoglalkozások, szakkörök.

Hétvégi iskolai programok (Sportrendezvények, kulturális programok.)

Kirándulások, erdei iskolák, túrák

Diákönkormányzat által szervezett programok.

 

 

 

Lemorzsolódási és évismétlési mutatók általános iskola

Tanév

Létszám (október 01.)

Kimaradt tanulók

Évismétlő tanulók

2017/2018

127

 

21

2016/2017

133

6

22

2015/2016

166

6

27

2014/2015

179

4

26

 

 

 

 

 

Lemorzsolódási és évismétlési mutatók szakiskola

Tanév

Létszám (október 01.)

Kimaradt tanulók

Évismétlő tanulók

2017/2018

38

0

0

2016/2017

40

8

3

2015/2016

45

15

2

2014/2015

34

11

1

 

 

 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai program

tartalmazza.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

Alsó tagozat:

 

-    Írásbeli házi feladatot hétvégére és a szünetekre nem adunk.

Felső tagozat:

-    A hétvégére adott és az iskolában el nem végzett feladatoknál mindenképpen

vegyük figyelembe a tanulók optimális terhelésének mértékét (pihenésre, játszásra is legyen ideje!)

 

-    Iskolai dolgozatok szabályai:

csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a

tanár legalább egy héttel előre jelez,

-    kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:

 

jeles

91 %

75 %

közepes

50 %

elégséges

33 %

elégtelen

0-32 %-ig

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai
· A szülők jórészt alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokuk munkanélküli
 illetve alkalmi munkát vállaló. A családi háttér és a sokszor ingerszegény 
környezet miatt az iskolai tanulás javára tolódik el igencsak hangsúlyosan az otthoni felkészülés. 
Emiatt az órarendek készítésekor kell nagyon odafigyelnünk az egyenletes 
terhelésre az egyes tantárgyak fajsúlyának, nehézségi fokának figyelembe vételével.
· A tanulók akár még ugyanazon osztályon belül is különböző szintű adottságokkal és 
képességekkel rendelkeznek, mindemellett eltérő mértékű fejlődésüket is 
figyelembe kell vennünk.

· Az otthoni (napközis, tanulószobai) tanulás hatékonyságának, nehéz és

legfontosabb feltétele, hogy a tanuló tudjon önállóan tanulni.

· Meg kell tanítanunk a leggazdaságosabb szaktárgyi tanulási módszereket,

a tantárgyak sajátos tanulási technikáit!

· Tudnunk kell elemezni az ábrákat, diagramokat, képeket, térképeket!

· Ismernünk kell a felszereléseik használatát!

· Meg kell tanítanunk az egységekre tagolást, lényegkiemelést, fogalmak

meghatározásának módját!

· Minden esetben úgy kell szervezni az iskolai munkát, hogy az egyben az

otthoni tanulásra is felkészítsen!

· A tanulók képességeinek, fejlődésének figyelembe vételével igyekezzünk

differenciált házi feladatokat adni;

· A házi feladat mindig kapcsolódjon az előző tanítási óra tananyagához;

· Célszerű egyéni tanulási sorrendeket alkalmazzunk;

· A tantárgyak alapvető követelményeit ismerjék meg a napköziztető kollégák;

· A tanév eleji (de évközin is) szülői értekezleten ismertessük a

szülőkkel az otthoni felkészülés alapfeltételeit; kérjük, hogy a

ténylegesen otthonra hazavitt felszereléseket, eszközöket

igyekezzenek épségben megőrizni és azokat a kért napra visszahozatni a tanulókkal. A hétvégére adott és az iskolában el nem végzett feladatoknál mindenképpen vegyük figyelembe a tanulók optimális terhelésének mértékét

(pihenésre, játszásra is legyen ideje!)

· Törekedjünk olyan egyéni (kutatómunka jellegű) feladatok adására,

amelyek a gyakorlati élettel kapcsolatosak; Az otthoni tanulási idő

(írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

· A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba)

ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az

iskola Házirendje tartalmazza.

 

 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei,

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje az osztályozóvizsgára

jelentkezés módja határideje

A tanulmányok alatti vizsgák ( javítóvizsga, osztályozóvizsga, különbözeti

vizsga,pótló vizsga) tervezett időpontját, a jelentkezés módját, határidejét

az igazgató határozza meg a jogszabályi keretek között, az iskola

munkatervében rögzítettek alapján,s hirdetés formájában az iskola

honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain, és az osztályfőnökök útján

a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőző 40 nappal

3.9.1.Osztályozóvizsgát tehet a tanuló:

· ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól;

· ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő

alatt tesz eleget;

· ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület

lehetőséget ad a jogszabályok szerint az osztályozóvizsgára,

vagy ha egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása meghaladja az éves óraszám 30%-át;

· ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot.

3.9.2.Az osztályozóvizsga előírásai:

· Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni.

· Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

· Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig

meg kell szervezni.

· Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt

értesíteni kell.

· A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán

a továbbhaladás érdekében kijavíthatja.

· Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati

részből áll.

· Az osztályzatot a bizottság állapítja meg.

· Amennyiben a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható,

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

3.9.3.. Az értékelés rendje

A vizsgák értékelése

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás

szerint történik:

0 - 32% → elégtelen

33 - 50% → elégséges

51 - 75% → közepes

76 - 90% → jó

91 - 100% → jeles

A szóbeli és a gyakorlati vizsgarész értékelése egyetlen

érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll,

a végső eredményt a vizsgarészekre adott osztályzatok

 

átlagából kell számítani.

.A vizsgák rendje

· Az írásbeli vizsgák rendje:

· Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el,

és a vizsgát szervező pedagógusnak (igazgatóhelyettes)

adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon.

· A vizsga teremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat.

· A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni.

· Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló

idő vizsgatárgyanként 45 perc.

· Egy napon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb

három írásbeli vizsga szervezhető.

· A szóbeli vizsgák rendje

· A szóbeli vizsga kérdéseit a szaktanár állítja össze

és a vizsgabizottság elnökének adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon.

· A szóbeli vizsgák legalább 3 tagú vizsgabizottság előtt

történnek. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap

· . Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

· Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsga előtt,

legalább 15 perc pihenőidőt kell számára biztosítani,

amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

· A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott

vizsganapon történik.

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

A tanulmányok alatti vizsgaszabályok (javító, pótló különbözeti, osztályozó)

1.9.1.A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján – A tanuló tevékenységének,

munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok)

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy

az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és

javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt

vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi

osztályzat megállapításához, ha:

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget (pl. magántanulói státusz),

c) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott

időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet:

Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának

kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében

független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Egy osztályozó vizsga – a rövidítés kivétellel – egy adott tantárgy és

egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Az osztályozó vizsgát az igazgató engedélyezi egyedi elbírálás alapján.

Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: félévkor és év végén.

A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki, mely a munkatervben is

megtalálható. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum

a vizsga előtt két héttel értesül.

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető

osztályozó vizsga.

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg.

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap.

Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Vizsgatárgyak Számonkérés módja

 

Vizsgatárgy

Évfolyam

Írásbeli

Szóbeli

Gyakorlati

Magyar nyelv

1-8.

X

 

 

Magyar irodalom

1-8.

X

X

 

Történelem

5-8

x

x

 

Idegen nyelv

4-9/E

x

x

 

Matematika

1-10.

x

x

 

Informatika

6-10.

 

 

x

Természetismeret

5-6., 9/E

 

 

 

Fizika

7-8.

 

 

 

Biológia

7-8.

 

 

 

Kémia

7-8.

 

 

 

Földrajz

7-8.

 

 

 

Környezetismeret

1-4.

x

x

 

Testnevelés

 

 

 

x

Etika/ Hit- és erkölcstan

1-10-

 

x

 

Szakmai alapozó

9/e

x

x

 

Szakmai elmélet

9-10.

x

x

 

Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem

tanulták az iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, vagy a tárgyon belül

tartalmilag mást tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. Legfeljebb

három tárgyból tehető különbözeti vizsga.

 

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából,

másik iskolatípusból (pl: szakiskolai osztályból, ahol más szakmai

előkészítő felkészítést kapott) érkezik iskolánkba és az általa eddig tanultak,

illetve az iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi különbség van.

Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó tanítási héten.

A különbözeti vizsga időpontját az igazgató jelöli ki, a tanuló érkezésétől

számítva 3 hónap felkészülési időt követően.

Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik,

mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan,

a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó

és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó

pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére

a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik

c) - az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

Ebben az esetben a sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban,

az augusztus 21 -től augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót, az intézmény honlapján tájékoztatja.

Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról

igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban

a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

A szakképesítő vizsgát: a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási

rendjéről szóló 150/2012 (VII.6.) Kormányrendelet szakmai és vizsgakövetelményekről

20/2007. (V.21.) SZMM rendelet szabályainak megfelelően tehet.

1.9.2.Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni.

Pótló vizsga letételére az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli

vizsgaidőszakot szervezhet. A rendes vizsga-időszakokban bármelyik vizsgafajta letehető.

A rendes vizsgaidőszakok a következők:
• Félévi Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet

előtti 10 tanítási napon belül,
• Tavaszi Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi vizsgaidőszak a

szakképző végzős évfolyamon.

• Év végi Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó

értekezlet előtti 10 tanítási napon belül.

• Nyári Augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.


A rendes vizsgaidőszakok pontos dátumait az aktuális tanévre a szabályzat

függelékében kell tanévenként meghatározni.

 

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 2017. október 01.:

 

1. osztály        6 fő

2. osztály        12 fő

3. osztály        15 fő

4. osztály        17 fő

5. osztály        19 fő

6. osztály        19 fő

7. osztály        18 fő

8. osztály        21 fő

9/E osztály      10 fő

9/A osztály kerti munkás         9 fő

10/A osztály kerti munkás       5 fő

10/B osztály textiltermék-összeállító 14 fő

 

 

 

 


 

Ki olvas minket

Oldalainkat 17 vendég böngészi

Kép találomra

p9073055.jpg

Hirdetés

Kiemelt weblapok:
Joomla!
Joomla! A világ legnépszerűbb és legelterjedtebben használt nyílt forráskódú projektje.
JoomlaCode
JoomlaCode, fejlesztés és terjesztés egyszerűen.
Joomla! Extensions
Joomla! komponensek, modulok, beépülők és fordítások a közösségtől a közösségnek.
Joomla! Shop
Ahol csak Joomla!-portéka kapható.