Együtt Egymásért Alapítvány Nyomtatás

 

Az Együtt Egymásért Alapítvány támogatja az Egri Arany János Általános iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumba járó tanulók közösségfejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését, hagyományőrző közösségi kezdeményezéseket, vetélkedők, kulturális programok, rendezvények, kirándulás megvalósítását.

Az alapítvány közhasznú célja szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Ennek érdekében az alapítvány anyagi támogatást nyújt a családi gondoskodást nélkülöző, állami gondozásban lévő, vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű gyermekek életfeltételeinek javítására, oktatásuk, nevelésük, szociális, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységük támogatására.

A szervezet segítséget nyújt családi gondoskodást nélkülöző vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű gyermekek életfeltételeinek javításában, gondozásuk elősegítése érdekében tevékenykedik. Az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumba járó tanulókkal és szüleikkel megrendezendő kulturális és hagyományőrző programok, kirándulás megvalósítása, sportolási lehetőséget és egyéb, a szabadidő hasznos eltöltését célzó programot támogat.

Az alapítványt 2004-ben hozták létre.

Elnöke: Fülöpné Zámborszki Mária